Gitaarles van Herbert

"Leef je uit met muziek"

roelf.jpg

 

Herbert Vaneker
Papaverstraat 31
7514 XB  ENSCHEDE

T: 053-43 44 497
M: 06-15 46 27 63 (voor 14.00)

GITAARLES

van Herbert Vaneker

LESVOORWAARDEN 2022 - 2023

LESGELD en BETAALWIJZE:

U ontvangt een factuur van mij per e-mail aan het begin van de maand over de lessen van de verstreken maand. De betaling dient dan via een overschrijving per bank binnen drie weken plaats te vinden.

 

VERZUIMDE LESSEN

Als een les niet plaats kan vinden van mijn kant dan zal ik u minimaal een week vooruit daarvan op de hoogte brengen.

Als een les niet plaats kan vinden van uw kant uit dan verwacht ik dat u mij daarover ook een week vooruit bericht.

In geval van ziekte of andere bijzondere omstandigheden ligt dat natuurlijk anders en lijkt het mij normaal dat wij elkaar hiervan i.i.g. op de hoogte brengen in het geval dat de les niet kan doorgaan.

Als de leerling zonder afmelding niet op de les komt dan wordt het lesgeld gewoon in rekening gebracht.

 

NB. Het vakantierooster is gelijk aan die van het voortgezet onderwijs in Enschede.

 

 

Lieke heeft 1 jaar gitaarles en speelt hier samen met mij haar eigen lied:

Het Schoollied.