Gitaarles periode 2023 - 2024

 

Lesgeld en betaalwijze

U ontvangt een factuur van mij per e-mail aan het begin van de maand over de lessen van de verstreken maand. De betaling dient dan via een overschrijving per bank binnen drie weken plaats te vinden.

 

Verzuimde lessen

Als een les niet plaats kan vinden van mijn kant, dan zal ik u minimaal een week vooruit daarvan op de hoogte brengen.

Als een les niet plaats kan vinden van uw kant, dan verwacht ik dat u mij daarover ook een week vooruit bericht.

In geval van ziekte of andere bijzondere omstandigheden ligt dat natuurlijk anders, en lijkt het mij normaal dat wij elkaar hiervan in ieder geval op de hoogte brengen als de les niet kan doorgaan.

Als de leerling zonder afmelding niet op de les komt dan wordt het lesgeld alsnog in rekening gebracht.

 

NB. Het vakantierooster is gelijk aan dat van het voortgezet onderwijs in Enschede.

 


Voor inspiratie

Lieke heeft 1 jaar gitaarles en speelt hier samen met mij haar eigen lied.

Het Schoollied.

Lieke en ik spelen het Schoollied.